ثبت نام كاربر| ورود به سايت| پنجشنبه, 27 شهريور 1393
       
رویدادهای مهم
 
   
 
قوانین و شیوه نامه ها
 چاپ  

 

شیوه نامه تشکیل و فعالیت اتحادیه قالیبافان موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی

 

 

تاریخ درج : يکشنبه, 27 دي 1388 منبع : روابط عمومی اتحادیه قالی تبریز

مقدمه :
به منظور ایجاد و توسعه تشکلها ، سازماندهی و کمک به توانمند سازی بافندگان ،تولیدکنندگان و خدمات جانبی فرش دستباف کشور، بستر سازی در جهت انجام حمایت های قانونی ،بهره مندی و بر قراری ارتباط در زمینه های مختلف بین آنان و اصناف کشور ،درراستای اجرای ماده 77 قانون نظام صنفی ،اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف با هدایت شارمان بازرگانی استان ها و مشارکت کلیه دست اندرکاران مرتبط با فرش دستباف (بافندگان ، تولیدکنندگان ،شرکت های تعاونی ،مجتمع های قالی بافی و ...) بر اساس این مفاد این شیوه نامه تشکیل می گردد.     

          
ماده 1: اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف شخصیتی حقوقی و غیرانتفاعی است که در اجرای ماده 77 قانون نظام صنفی و به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف طبق مفاد این شیوه نامه تشکیل می گردد.


تبصره: اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی در این شیوه نامه به اختصار "اتحادیه" خوانده می شود.
ماده 2: کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به صورت مجتمع تولیدی ،کارگاهی یا خانگی بو تولید و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضویت این اتحادیه در می آیند.


ماده 3: اتحادیه در سطح شهرستان ها و در صورت نیاز در سطح استان بدون رعایت ماده 21 قانون نظام صنفی تشکیل می شود. تشخیص ضرورت تشکیل اتحادیه های استانی به عهده کمیسیون های نظارت مراکز استان ها می باشد.
تبصره: تعیین حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه به عهده کمیسیون نظارت می باشد.


ماده 4: برای واحدهای خدماتی دارای جا و مکان ثابت که اتحادیه صنفی مربوط به فعالیت های آنان شامل قالیشویی ،رفوگری ،چله کشی ،چله دوانی ،پراخت و تکمیل فرش ،طراحی و نقشه کشی ،وجود نداشته باشد توسط اتحادیه پروانه کسب صادر می شود.
تبصره: برای اشخاصی که به حرفه بافندگی ،رفوگری ،چله دوانی ،چله کشی ،طراحی و نقشه کشی که به صورت انفرادی (خانگی یا سیار)فعالیت می نمایند کارت شناسایی متناسب با نوع فعالیت آنها صادر می شود و از مزایای برابر با اعضای اتحادیه (حق رای ،عضویت هیئت مدیره ،بیمه و ...) بهره مند خواهند شد.این قبیل افراد در صورتی که دارای جا ومکان ثابت باشند موظف به دریافت پروانه کسب خواهند بود و اتحادیه نیز مکلف است در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه کسب جهت آنان اقدام نماید.

  

ماده 5: برای دارندگان گواهی فعالیت مرتبط با فرش قبل از ابلاغ این شیوه نامه از سایر دستگاه ها (کمیته امداد امام خمینی (ره)،بهزیستی ،جهاد کشاروزی ،تعاون و صنایع دستی و ...) متناسب با نوع فعایت آنها با رعایت ماده 4 و تبصره زیرماده 4 گواهی جدید (کارت شناسایی یا پروانه کسب) صادر می گردد و می توانند به عضویت اتحادیه در آیند. از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه صدور گراهی مرتبط بافرش تحت هر عنوان از سایر دستگاه های فوق الاشاره پذیرفتنی نبوده و نمی توانند به عضویت اتحادیه درآیند.             تبصره: بدیهی است کارت صادره از دستگاه های فوق الذکر که قبل از تاریخ 29/12/1383 صادر شده قابل پذیرش می باشد ضمنا کارت صادره توسط سازمان های بازرگانی کماکان قابل اعتبار می باشد.


ماده 6: شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
تبصره:در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور ضروری است .
2- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارائه قراردادهای منعقد فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی ،نهادها ،شهرداری ها ،شرکت های تعاونی مسکن ،شرکت های خاص صنعتی ،شرکتهای تحت پوشش سازمان های دولتی و نهاد ها.
تبصره:دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارئه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق (بند6) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای "ج" "د" و "ی" ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.
تبصره: حداقل سن دریافت پروانه کسب برای خانمها 18 سال تمام می باشد و نیازی به ارائه مدارک موضوع بندهای "4" و "6" و ماده 6 نمی باشد.
4- ارائه گواهی عدم سو پیشنه
5- سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد)
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
7- عکس جدید زمینه سفید 2 قطعه
8- فتوکپی شناسنامه عکسدار 2 برگ و در مورد اتباع بیگانه فتوکپی تمامی صفحات گذرنامه معتبر ،پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

بصره: صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد.


ماده 7: شرایط و مدارک لازم برای دریافت کارت شناسایی :
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. حداقل سن 15 سال
3. عکس جدید 3 قطعه
4. گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه
5. فتوکپی شناسنامه عکس دار
6. گواهی اشتغال به بافندگی و حرفه وابسته به فرش دستباف ،از شرکتهای تعاونی فرش دستباف ،شورای محل یا سایر دستگاه های مرتبط با فرش دستباف و تایید کمیسیون فنی اتحادیه .


ماده 8: به منظور تسریع تشکیل اتحادیه های استانی و شهرستانی بافندگان فرش دستباف سازمان های بازرگانی استان ها موظفند با همکاری مجامع امور صنفی و سایر دستگاه های مرتبط نسبت به شناسایی ،اطلاع رسانی و توجیه کارفرمایان و بافندگان و سایر حرف ماده 4 (کارگاهی و خانگی) اقدام در صورت رسیدن به حد نصاب (طبق نظر کمیسیون نظارت) ترتیبی اتخاذ تا حداکثر پس از 3 ماه از زمان ابلاغ این شیوه نامه اتحادیه تشکیل و فعالیت خود را آغاز نماید.                                                             
تبصره: فراهم کردن زمینه عضویت سایر واجدین شرایط در اتحادیه های تشکیل شده به عهده اتحادیه جدید التاسیس خواهد بود که با حمایت و پشتیبانی مجامع امور صنفی و سازمان های بازرگانی صورت خواهد پذیرفت.


ماده 9: مراحل اجرایی تشکیل اتحادیه به شرح ذیل است:
الف. تشکیل هیئت موسس اتحادیه با حضور نماینده مجمع امور صنفی ،مسئول فرش استان به عنوان نماینده سازمان بازرگانی ،ودر شهرستان ها نماینده اداره بازرگانی شهرستان ،دو نفر از واجدین شرایط عضویت در اتحادیه معرفی شده از سوی شرکت های تعاونی فرش دستباف و دو نفر از طرف کارگاه های غیر متمرکز و کارگاه های غیر متمرکز با مدیریت متمرکز و یک نفر از بافندگان فرش به انتخاب رییس سازمان بازرگانی استان و در شهرستان ها به انتخاب رییس اداره بازرگانی شهرستان.
ب. فراخوان عمومی برای ثبت نام و شناسایی واجدین شرایط عضویت در اتحادیه توسط هیات موسس با همکاری سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی.
ج. پس از تکمیل فرمهای در خواست عضویت توسط کمیسیون نظارت با دعوت هیات موسس مجمع عمومی اتحادیه تشکیل می شود و در همان جلسه اعضاء هیئت مدیره اتحادیه مطابق فرآیند انتخاباتی برگزیده خواهند شد.


ماده 10: ترکیب اعضاء هیئت مدیره:
1. دو نفر از اعضا شرکت های تعاونیفرش دستباف به عنوان عضو اصلی
2. یک نفر از نمایندگان کارگاه های متمرکز و کارگاه های غیر متمرکز با مدیریت متمرکز(که جز اعضا شرکت های تعاونی فرش نباشند) به عنوان عضو اصلی
3. دو نفر از بافندگان خانگی و حرف مرتبط با فرش دستباف (که جزء اعضا شرکت های تعاونی فرش دستباف نباشند) به عنوان عضو اصلی
4. یک نفر از نمایندگان کارگاه های متمرکز یا کارگاه های غیر متمرکز با مدیریت مترکز و یک نفر از بافندگان خانگی و حرف مرتبط بافرش دستباف به عنوان عضو علی البدل (که جزء اعضا شرکت های تعاونی فرش دستباف نباشند)
5. تعیین شمت اعضا هیئت مدیره انتخابی بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن خواهد بود. 
تبصره 1: شرکت کنندگان در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه را با ترکیب فوق الذکر تعیین خواهد نمود.
تبصره 2: در صورت عدم وجود تعداد اعضا اصلی و علی البدل در هر یک از بند های 1 ،2 ،3 و 4 ماده مذکور تعیین اعضای جایگزین توسط کمیسیون نظارت استان یا شهرستان انجام خواهد گرفت.


ماده 11: اتحادیه بابت صدور کارت شناسایی مجاز به دریافت حداکثر مبلغ بیست هزار ریال خواهد بود .جهت صدور پروانه کسب مبلغ مزبور با پیشنهاد اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. همچنین می توان حق عضویت سالیانه دارندگان کارت شناسایی حداکثر به مبلغ یکصد هزار ریال و دارندگان پروانه کسب توسط کمیسون نظارت تعیین گردد.


ماده 12: سازمان ها و ادارات بازرگانی استان ها وشهرستان هاو مجمع امور صنفی مرتبط در مورد تامین جا و مکان مناسب ،تجهیزات و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی اتحادیه های صنفی بافندگکان مساعدت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره: خدمات اعضای هیئت مدیره اتحادیه افتخاری خواهد بود. بدیهی است کمیسیون های نظارت استان و شهرستان می توانند در پایان هر سال با توجه به وضعیت مالی اتحادیه و عملکرد اعضای هیئت مدیره ن��بت به تخصیص وجوهی از درآمد های اتحادیه به عنوان پاداش به آنان اقدام نمایند.


ماده 13: اتحادیه از پرداخت حق عضویت به مجمع امور صنفی معاف می باشد.
تبصره: در صورت کمبود منابع مالی برای انجام وظیفه اتحادیه ،مجمع امور صنفی موظف به حمایت و پشتیبانی از اتحادیه می باشد.   

          
ماده 14: مرکز ملی فرش ایران و سازمان بازرگانی استان می تواند حمایت های دولت از قبیل تسهیلات و معافیت های بیمه ،پرداخت تسهیلات و ... را از طریق اتحادیه در اختیار اعضا قرار دهند.          

                                                                                     
ماده 15: شرکت های تعاونی فرش یه عوان یک شخصیت حقوقی از دریافت پروانه کسب صنفی مستثنی می باشند.     

                        
ماده 16: مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی امور فرش دستباف کشور و به تبع آن سازمان های بازرگانی استان موظفند نظارت و هدایت لازم برای تشکیل و فعالیت اتحادیه را معمول و گزارش حمایت ها و اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء اثر بخشی این اتحادیه ها را سالانه به وزیر محترم بازرگانی و معاونت توسعه بازرگانی داخلی ارائه نمایند.


ماده 17: این شیوه نامه در 17 ماده و 12 تبصره در اجرای ماده 77 قانون نظام صنفی توسط مرکز ملی فرش ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان تهیه و در تاریخ 5/11/85 به تصویب وزیر محترم بازرگانی رسید و جایگزین شیوه نامه مصوب تاریخ 31/1/84 گردید.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این پورتال متعلق به اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان قالی تبریز می باشد و استفاده از آنها با ذکر منبع بلامانع است.
EGT.ir©2009-2010,All Rights Reserved

   
دانلود شیوه نامه بیمه قالیبافان
 
   
©1388,اتحادیه قالی شهرستان تبریز