ثبت نام كاربر| ورود به سايت| جمعه, 28 شهريور 1393
       
رویدادهای مهم
 
   
 
قالی شویی
 چاپ  
   
لیست قالی شویی ها
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبریز

آدرس دفتر : منجم ،روبروی کوچه قالیشویی
تلفن دفتر : 2806510


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : خیابان ارتش جنوبی
تلفن دفتر : 5560099


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : کمربندی ، چهارراه لاله ، خیابان جلالیه
تلفن دفتر :  4437030 - 4439080


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 3334388


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2800260


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : خیابان منجم ، کوی چوستدوزان
تلفن دفتر : 2864389


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : بلوار منجم ، نبش کوی چوستدوزان ، پلاک 5
تلفن دفتر : 2806111


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : بازار ، شاهزاده بزرگ ، پلاک 12
تلفن دفتر : 5246837


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2804577


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2810897


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 3294447


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2866676


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2883010


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2806495


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2780707


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2800027


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : منجم ، ایستگاه ناصر ، جنب کفش فروشی
تلفن دفتر : 2802954        تلفن همراه : 09144026110


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 4420090


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2812682


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 5235771


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : بازار ، دلال زن کوچک ، پلاک 72
تلفن دفتر : 2805025


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2811658


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2820428


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر منجم : نرسیده به پل منجم ، کوی قالیشویان ، اول کوی ، درب سوم
تلفن دفتر منجم : 2806179 - 2809365 - 2822765
آدرس دفتر عباسی : توانیر جنوبی ، نرسیده به گلپارک ، سمت راست پل
تلفن دفتر عباسی : 6561297 - 6585170


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2812394


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : روبروی برج های آسمان تبریز
تلفن دفتر : 3323222


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : خیابان منجم ، کوی قالیشویان ، پلاک 31
تلفن دفتر : 2806704


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2812145


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر :
تلفن دفتر : 2846424


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : منجم ، نبش پل منجم ، روبروی گرمابه صفا
تلفن دفتر : 2824050


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : منجم ، نرسیده به پل روبروی گرمابه صفا نو
تلفن دفتر :  4439167 - 2821191


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : جمعه, 29 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : خیابان منجم ، ایستگاه قره داش پلاک 316
تلفن دفتر : 2807207        تلفن همراه : 09149125806


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : پنجشنبه, 28 بهمن 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : منجم، روبروی شرکت واحد قدیم، جنب زیر گذر
تلفن دفتر : 2800635


ادامه خبر |چاپ خبر
تاریخ درج خبر : دوشنبه, 08 آذر 1389 منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه قالی تبربز

آدرس دفتر : منجم، روبروی بلوار 5 مرداد، جنب لواش پزی حسین زاده پلاک 1/14
تلفن دفتر : 2829112 - 2829122


ادامه خبر |چاپ خبر
 
©1388,اتحادیه قالی شهرستان تبریز